Magické tituly

Dávno předtím, než vzniklo Společenství, nacházeli se mezi mágy jedinci, kteří si zasloužili úctu, obdiv nebo třeba strach ostatních. Ti nejváženější se zovou dodnes arcimágové. Obvykle disponují hlubokými znalostmi jednoho magického směru, ale často ovládají i jiné obory a třebas i nemagické vědy. Takový správný arcimág by měl sám dokázat zahnat i draka. Čtenáři těchto řádků je nicméně asi jasné, že jen málokterý arcimág takovouto zkouškou prošel dobrovolně.

O něco méně vážení jsou mistři. Ti mají velmi dobré znalosti v jednom oboru magie a jsou všeobecně považováni za způsobilé vychovávat plnohodnotné mágy.

Učení na čaroděje zabere řadu let a bývá různě náročné. Po skončení studia získává čaroděj prostý titul mága. Ti, kdo jsou v učení teprve krátce, jsou nazýváni tradičně novici, čili podržtaškami. Vydrží-li novic dostatečně dlouho, stane se plnohodnotným učedníkem, z čehož plyne spousta výhod: Tak například dostává podstatně náročnější úkoly než novic; například nemá něco jen podržet, ale třeba i s něčím někam dojít apod.

Výběr nových mistrů a arcimágů

V prvním století existence museli zájemci o tyto tituly složit jednak bojovou zkoušku a jednak vytvořit své vlastní originální zaklínadlo (hodnocené porotou). Časté také je, že předtím, než mág přistoupí ke zkoušce, již například napsal některé práce o magických problémech, kterými se zabírá, nicméně nutnou podmínkou to není.

Po samotném proběhnutí zkoušek probíhal výběr posvátným losováním, tedy pomocí ateranského magilosa (tento systém výběru se použil již na prvním sněmu v roce 172 d. l.). Tento systém byl v posledních letech kritizován a budoucnost tohoto systému je momentálně nejasná, protože magilos zemřel.