Svět a historie

Zde naleznete základní informace o našem světě, jeho historii a místních reáliích.

Všehomír, kde se odehrává Magilarp a další naše larpy, jako je např. Návrat ke kořenům – Víkendovka, je záměrně volný. Nemáme jasně definované jednotlivé říše ani detailní mapy – to proto, abyste si v našem světě mohli vytvořit kout (v rámci jistých hranic, mezi než patří např. nevykrádání světů jiných autorů) podle svých představ.

Svět obecně má civilizované i méně civilizované části, vyskytuje se v něm magie (někde je silnější, jinde slabší) i mnoho různých božstev. Nikdy nebyl koncipován tak, aby byl naprosto originální; spíš si v mnohém utahuje z jiných univers, ale i z nás samých.

Ateran, ve kterém se náš larp odehrává, se nachází na jihu světa. Je obklopeno různými královstvími, které obývají různé rasy. Jedná se o malé město s palácem, který byl přestavěn na Ateranskou univerzitu a na sídlo Ateranského magického společenství. Ve středu známého světa žijí převážně lidé a největší mocností je zde Dračí říše. Její úspěch stojí na dvou věcech – na úspěšné domestikaci draků a na podpoře vzdělání, dík kterému zatím nepříliš velká říše vnutila ostatním zemím i svůj letopočet. Dračí říše leží z velké části v horách, kterými prochází velká, široká a úrodná údolí.

Severozápadně od říše se nachází několik království trpaslíků a lidí. Století zpět zde objevili střelný prach. Přízvuk místních lidí (obdoba němčiny) je pověstný.

Na severu se nachází mnoho různých poloostrovů, ostrovů, hor i plání, z nichž část obývají Seveřané pod vládou svých jarlů. Kromě nich zde žijí i trpaslíci.

Na východě se nachází kraj protkaný mnoha řekami. V lesnatějších částech mají své země lesní elfové, v těch více úrodných pak žijí hobiti. Nachází se zde i zbytky odumírající říše vznešených elfů. Ještě dál na východě se nachází země obývané Východňany. Jsou to převážně stepní krajiny, na jihu přecházející v poušť. O zdejších lidech toho není mnoho známo, snad jen, že věří ve slunce. Jihozápad je poté zcela neprobádaný. Nachází se zde obrovská divočina, snad rodiště draků a mnoha dalších mytických stvoření.

Jak již bylo zmíněno, roky se v Ateranu počítají podle dračího letopočtu (d. l.). Za počátek tohoto letopočtu byl zpětně stanoven rok, kdy původně dračí lovec Šemaglig byl přemožen na lovu drakem Udiknem, avšak nebyl jím zabit. Naopak, mezi lovcem a drakem se objevilo přátelství, které stálo na počátku existence dračí dynastie. Šemaglig dobyl jedno prosperující velkoměsto, aby odsud založil Dračí říši, kterou jeho dědicové postupně učinili největší silou v okolí. V současnosti se nacházíme v roce 272 (první ročník byl v roce 172).