Rasy a národy

Ve světě Návratu ke kořenům a Magilarpu se nachází nespočet možných stvoření. Vaše postavy mohou náležet k jedné z ras, které naleznete níže vypsány. Při tvorbě postavy si vybíráte jednu ze dvou možných afinit na magii, které jsou u rasy vypsány.

Trpaslíci

Trpaslíci jsou menšího vzrůstu, zato velmi rozložití, bez výjimky vousatí a velmi svérázní. Patří mezi nejlepší kováře, těžaře a řemeslníky na světě. Práci odvedou svědomitě a precizně, ale když mají hotovo, jsou mistry odpočinku v podobě bujarého popíjení. Žijí hlavně v horách (i pod nimi) a jsou hrdí hlavně na své kováře a kovotepce. Jsou zvyklí na těžké zbroje a říká se, že trpaslík v ní bez problémů i spí. Trpasličí mágové jsou proslulí ve stejných odvětvích, jako jejich řemeslníci.

Jména: Můžete se inspirovat u Tolkienových trpaslíků (ale nekopírujte je), případně u starogermánských a severských jmen, ale netahejte nám sem prosím žádného Thóra, Lokiho, Ódina ani Freyu. Kazí to atmosféru hry. Trpasličí jména častěji obsahují hlásky jako u, o, r, t, w, h, g, k (ale není to podmínkou). Tradice českého fantasy připouští příjmení jak ve fiktivním jazyce, tak česká, tak anglická. Stejně my.

-1 cena kouzel magie kovu, nebo -1 cena kouzel magie slunce

Lesní elfové

Dlouhověcí a krásní elfové jsou převážně obyvatelé lesních říší. Elfové si udrželi největší povědomí o mystických silách našeho světa. Lesní elfové pak k magii přistupují stylem, který ostatním rasám může být cizí pro snahu o harmonii s přírodou. Poznávacím znamením jsou jejich špičaté uši.

Jména: Můžete se inspirovat u Tolkienových elfů a u jeho jazyka sindarštiny (ale nekopírujte nám Legolase atd.). Elfí jména častěji obsahují hlásky a, e, i, l, m, n, v, f, p (ale není to podmínkou). Tradice českého fantasy připouští příjmení jak ve fiktivním jazyce, tak česká, tak anglická. Stejně my.

-1 cena kouzel magie života, nebo -1 cena kouzel magie slunce

Vznešení elfové

Nepočetný pozůstatek mocných civilizací si stále drží kontrolu nad několika malými královstvími a městy. Přestože přišli o svoji nesmrtelnost, stále se dožívají velmi vysokého věku, ale děti jsou pro ně vzácností. Ve svých městech uchovávají nesmírné množství vědomostí a artefaktů ze starých časů. Poznávacím znamením jsou jejich špičaté uši.

Jména: Stejně jako u lesních elfů, možná se vedle Tolkienovy sindarštiny můžete více inspirovat i jeho quenyjštinou.

-1 cena kouzel magie hvězd, nebo -1 cena kouzel magie měsíce

Půlčíci

Usedlý hobití lid je velmi malého vzrůstu a neznalý cizinec by je mohl pokládat za lidské děti. Hobiti jsou však svébytný národ zručných hospodářů a řemeslníků, který si ze všeho nejvíc cení pohody, rodiny, dobrého jídla a pití. Mají cit pro detail, ať už je to maličká rostlinka na konci zahrádky nebo nalomené hrábě. Ve stejných odvětvích vynikají i jejich nepočetní mágové, pročež mají magické věže hobitích mágů kulaté dveře.

Jména: První jména půlčíků mohou být česká, s rurální (venkovskou) tematikou. Takový Peckoslav, Švestkomil, Květuška, Hrabonoš, Dýněslav a další si své místo jistě najdou snadno. Příjmení se hodí obdobná. Můžete samozřejmě zvolit i generické fantasy jméno, ale příjmení by slušelo spíše české (Takového Švestkomila Všechlastu byste určitě doma nechtěli, že.)

-1 cena kouzel magie měsíce, nebo -1 cena kouzel magie života

Kudůkové

Kudůci jsou národ, který lidé zvenčí velmi rádi označí za takové divné půlčíky. Oni si to o sobě ovšem nemyslí. Narozdíl od hobitů jsou totiž velmi asimilovaní ve velkých společenstvech a městech. Bývají velmi vzdělaní, manuálně zruční a technicky nadaní. Jejich původ je ovšem z hobitů odvozen. Vznikli křížením hobitů s jinými rasami, jejichž fyzické znaky přebírají. Sami však považují za urážku, když jsou za hobity označeni, k čemuž dochází poměrně často, neboť zbylé rasy si prostě myslí, že kudůk je označení pro hobita, který objevil boty.

Jména: Podléhají stejným principům jako jména půlčíků, měla by tedy být česká. Ale můžete zvolit inspiraci spíše v řemeslech: Smotněnka Provazníková, Dlátoslav Knot, Štěřec Baňka. Případně můžete zkusit využít i němčinu.

-1 cena kouzel magie kovu, nebo -1 cena kouzel magie oblohy

Lidé

Obyčejný zástupce lidí je znám pro svou všestrannost – může se stát čímkoliv, ale zároveň v ničem nevyniká. Civilizace lidí je v současnosti nejpokročilejší, co se týče státního zřízení, hojně holduje obchodu, řemeslnictví a těžbě surovin. Feudální lidská společnost je zároveň proslulá přebujelou aristokracií. Lidských zemí je nepočítaně – od divokých stepních říší přes rodící se Dračí říši a desítky samostatných vévodství a království až po sultanáty snědších lidí.

Jména: Lidé mají mnoho různých národů a říší, záleží tedy na vašem původu. Lidé z Dračí říše mají většinou fantasy jména, jež lze doplnit o česká, generická fantasy či anglická příjmení, obdobnou směsku lze použít pro místní lidi kolem Ateranu. V Karrotenreichu nalezneme obvykle jména německého původu. Na východě a na jihu se potom můžete inspirovat různými tureckými, arabskými, mongolskými a perskými jmény.

-1 cena kouzel magie slunce, nebo -1 cena kouzel magie smrti

Seveřané

Obyvatelé drsných krajů a divocí příbuzní lidí, se kterými si je lze poměrně snadno splést, jsou proslulí hlavně svou fyzickou zdatností, houževnatostí a hrdostí. Plodí skvělé válečníky a jezdce, ale ve větších sídlech není neobvyklé narazit na rozvinuté hospodářství. Svým vládcům často říkají „jarlové“. Proslulí jsou také pro své námořnické umění – již v počátcích civilizace byli mezi prvními objeviteli nových území. Byť je to na první pohled překvapivé, i v jejich řadách se najde řada mágů, kterým se v některých krajích říká věštci.

Jména: Seveřané jsou odvození of Vikingů, lze se proto inspirovat u starogermánských a severských jmen, ale netahejte nám sem prosím žádného Thóra, Lokiho, Ódina ani Freyu. Kazí to atmosféru hry. Tradice českého fantasy připouští příjmení jak ve fiktivním jazyce, tak česká, tak anglická. Stejně my.

-1 cena kouzel magie oblohy, nebo -1 cena kouzel magie smrti

Krollové

Protonárod krollů, který obývá země příliš nehostinné i pro barbary, je považován za lid primitivů a hlupáků. Ve skutečnosti nejsou krollové o nic hloupější než kdokoliv jiný, mnohokrát prokázali neobyčejnou prozíravost a úskočnost, jen nemají tak pozitivní vztah k usedlému způsobu života. A navíc, když máte sílu tří lidí, nemáte pro zbytečné přemýšlení mnoho důvodů. Krollové mají šedou kůži a dlouhé zašpičatělé uši podobné netopýřím. V cizích zemích je najdete jako vyhledávané lovce, žoldáky a gladiátory. Objeví-li se mezi krolly někdo s talentem na magii, je to obvykle vidět na jeho (na krolla) slabém těle.

Jména: Tento článek se týká krollů na Víkendovce, tj. zhruba 16 století po ději Magilarpu, přesto se jím můžete inspirovat.

-1 cena kouzel magie měsíce, nebo -1 cena kouzel magie kovu

Větvíci

Malý národ humanoidních bytostí, které se vyvinuly ze stromů. Větvíci byli dle legend stromy rostoucí poblíž mocného magického zřídla, a proto měli mnohé magické schopnosti, dokonce se u nich vyvinulo vědomí. Když ke zřídlu dorazili první elfové, stromy napojené na zřídlo zhodnotily, že se jim líbí idea volného pohybu, využili své magické moci a změnili se. A tak mají dvě nohy a minimálně dvě ruce. Tím zároveň přišli o přímé napojení na magické zřídlo a tudíž i o část své moci. Jejich kůže je živoucí měnivé dřevo a je na ní do jisté míry vidět jeho struktura. V menší či větší míře disponují vždy jak listy (od zelených po rudé až třeba modré), tak vlasy. Barvy obojího se převážně dědí – nadání pro práci s magií života se však u větvíků projevuje tím, že větvík podléhá ročnímu cyklu a jeho listy proto na podzim žloutnou či červenají, v zimě opadají a na jaře znovu rostou. Větvíci nosí normálně oblečení.

Větvíci jsou rasa úzce spojená s magií. Téměř každý větvík jí vládne, proto na ně nenarazíte skoro nikde kromě magického společenství. I proto, že jsou rostlinného původu, spíše pijí, než jedí. Přednost dávají všemu sladkému (tak získávají cukry pro přeměnu na celulózu, aby mohli růst). Pijí-li alkohol, pak jej ukládají do listů, které uvadnou a opadají. Větvíkům však již v té tobě rovnou rostou nové.

Jména: U Větvíků doporučujeme použít česká jména, která se nějak odvozují od názvů stromů, lesa či jejich částí (Duběnka Zlatolistá, Listovlas Souček, Javorka Bělokorá). Případně použijte jména podobná elfím nebo entím jménům z Tolkienova světa.

-1 cena kouzel magie života (potěší listí odpovídajícího ročnímu období, kdy se larp koná), nebo -1 cena kouzel magie hvězd